Terugbetaling

Om een tegemoetkoming in de behandelingskosten door de ziekteverzekering aan te vragen, heeft u een aantal documenten nodig. Terugbetaling is enkel mogelijk als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.  Deze voorwaarden worden opgelegd door het Riziv.  Niet alle kosten worden door uw ziekenfonds vergoed.  Wij helpen u graag verder bij vragen over de terugbetalingsvoorwaarden.

Volgende documenten zijn noodzakelijk voor een aanvraag bij uw ziekenfonds:

  • Bij de start van de behandeling: twee medische voorschriften door een geneesheer-specialist
    • één voor het logopedisch onderzoek (voor intake)
    • één voor de eigenlijke logopedische behandeling (na testing en adviesgesprek)
  • Een aanvraagformulier van het ziekenfonds voor tegemoetkoming in de kosten van de logopedische revalidatie
  • Een logopedisch (aanvangs- of evolutie-)bilan. Dit is een schriftelijk verslag van de behandelende logopedist. 

Aanvullende verzekering

Als er geen tussenkomst mogelijk is via de verplichte verzekering, voorzien de meeste ziekenfondsen een tegemoetkoming via de aanvullende verzekering. Dit verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds. Om deze tarieven te kennen, neemt u het best contact op met uw ziekenfonds.