In de praktijk gelden volgende afspraken

  • Indien een therapiesessie niet kan doorgaan, moet er tenminste 24 uur op voorhand verwittigd worden. Indien niet of laattijdig wordt afgebeld, zal de therapie vergoed moeten worden zonder terugbetaling door het ziekenfonds.
  • Indien de therapie plaatsvindt op school, wordt aan de ouders gevraagd ons te verwittigen wanneer de therapie niet kan doorgaan (omwille van ziekte, schoolreis, vrije dag, …). Indien dit niet gebeurt, moet de therapie eveneens vergoed worden zonder tussenkomst van het ziekenfonds.
  • De therapie wordt stopgezet bij laattijdige betalingen.
  • We werken nauw samen met de scholen, CLB's en artsen/geneesheer-specialisten.
  • Voor therapie op school of op verplaatsing wordt een verplaatsingsvergoeding aangerekend.