Het logopedische bilan

Na de testing wordt een logopedisch bilan opgemaakt: bespreking van de resultaten van het onderzoek met de ouders en opmaak van een dossier.

Het tarief is afhankelijk van de afgenomen onderzoeken. Uw mutualiteit betaalt 75% terug.