Tarieven

Het logopedische bilan

Na de testing wordt een logopedisch bilan opgemaakt: bespreking van de resultaten van het onderzoek met de ouders en opmaak van een dossier.

Het tarief is afhankelijk van de afgenomen onderzoeken. Uw mutualiteit betaalt 75% terug.

De logopedische revalidatie

U betaalt € 22,05 per sessie van een halfuur.

Voor een aantal stoornissen is er een tegemoetkoming voorzien via de mutualiteit in het kader van de verplichte ziekteverzekering. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we u door naar de website van het RIZIV.

Indien u in aanmerking komt voor terugbetaling, betaalt u per halfuur € 5.51. De andere 75% van het bedrag (€ 16.54) wordt door uw mutualiteit terugbetaald.

In de praktijk gelden volgende afspraken

  • Indien een therapiesessie niet kan doorgaan, moet er tenminste 24 uur op voorhand verwittigd worden. Indien niet of laattijdig wordt afgebeld, zal de therapie vergoed moeten worden zonder terugbetaling door het ziekenfonds.
  • Indien de therapie plaatsvindt op school, wordt aan de ouders gevraagd ons te verwittigen wanneer de therapie niet kan doorgaan (omwille van ziekte, schoolreis, vrije dag, …). Indien dit niet gebeurt, moet de therapie eveneens vergoed worden zonder tussenkomst van het ziekenfonds.
  • De therapie wordt stopgezet bij laattijdige betalingen.
  • We werken nauw samen met de scholen, CLB's en artsen/geneesheer-specialisten.
  • Voor therapie op school of op verplaatsing wordt een verplaatsingsvergoeding aangerekend.

Betaalwijze

Op het einde van elke maand geven we de rekening mee. De betaling dient binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst van de rekening te gebeuren.