Mondelinge taalvaardigheid

  • taalontwikkelingsproblemen bij (jonge) kinderen (taalachterstand, dysfasie,...)
  • taalproblemen bij volwassenen na ziekte of ongeval (afasie)