Leren leren

  • studievaardigheden aanleren en inoefenen
  • huiswerkbegeleiding