Stem

  • uitspraakproblemen als gevolg van ziekte of ongeval
  • stemproblemen als gevolg van mutatie
  • stemproblemen door verkeerd gebruik
  • psychogene stemproblemen
  • Stemproblemen door een neurologische oorzaak