Stoornissen

Stem

 • uitspraakproblemen als gevolg van ziekte of ongeval
 • stemproblemen als gevolg van mutatie
 • stemproblemen door verkeerd gebruik
 • psychogene stemproblemen
 • Stemproblemen door een neurologische oorzaak

Spraak

 • uitspraakfouten bij kinderen en volwassenen
 • uitspraakproblemen bij studenten onderwijs, logopedie,...
 • uitspraakproblemen als gevolg van ziekte of ongeval
 • optimaliseren van de spreekstem

Afwijkend mondgedrag

 • duimzuigen
 • open mondgedrag en mondademen
 • tongpersen bij slikken (in het kader van een orthodontische behandeling)

Leerproblemen

 • lees- en spellingstoornis, dyslexie
 • rekenstoornis, dyscalculie
 • andere leerstoornissen (o.a. niet- verbale leerstoornissen)
 • compenserende computerhulpmiddelen 

Mondelinge taalvaardigheid

 • taalontwikkelingsproblemen bij (jonge) kinderen (taalachterstand, dysfasie,...)
 • taalproblemen bij volwassenen na ziekte of ongeval (afasie)